Адміністрація центру

Юридична служба

Опис відділу
DSC_8580.jpg
Провідний юрисконсульт

Ступинський
Максим Андрійович

Юридична служба Центру є окремим структурним підрозділом, який підпорядковується безпосередньо керівнику установи та складається з висококваліфікованих спеціалістів юридичної галузі, в тому числі сфері медичного права.
Відповідно до покладених на неї завдань:

- забезпечує правильне застосування нормативно-правових актів та інших документів, подає керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань;
- розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів;
- проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними іншими підрозділами, погоджує (візує) їх.
- організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;
- здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред'явлення і розгляду претензій;
- сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів.