Адміністрація центру

Керівництво

Медичний директор

Доктор медичних наук за спеціальностями "Хірургія" та "Трансплантологія".

Народився у 1975 році. Після закінчення в 1998 році медичного факультету Одеського державного медичного університету ім. М.І. Пирогова, з серпня 1998 року по лютий 1999 року проходив 1,5 річну інтернатуру з  загальної хірургії на базі 2-го хірургічного відділення міської клінічної лікарні № 2 м. Одеси, та Одеської обласної клінічної лікарні.

З березня 1999 року по серпень 2003 року працював лікарем хірургом в 2-го хірургічного відділення міської клінічної лікарні № 2 м. Одеси.

З вересня 2003 по квітень 2006 року обіймав посаду асистента кафедри загальної хірургії Одеського державного медичного університету.

З квітня 2006 року зарахований на посаду наукового співробітника, а з липня 2008 переведений на посаду старшого наукового співробітника відділу мікросудинної та пластичної хірургії Національного інституту хірургії та трансплантології ім. .О.О. Шалімова АМН України.

З лютого 2010 року в зв’язку з переводом на іншу посаду (директора Координаційного центру трансплантації органів тканини і клітин МОЗ України) займаю посаду старшого наукового співробітника відділу мікросудинної та пластичної хірургії за сумісництвом.

В 2000 році пройшов спеціалізований курс “Ендоскопічні методи оперативного втручання” на базі Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова АМН України.

В 2003 році рішенням спеціалізованої вченої ради Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.03 – хірургія, за темою “Порівняльна оцінка ефективності лікування гострого холециститу методами традиційної та лапароскопічної холецистектомії”

В 2005 році пройшов цикл підвищення кваліфікації за фахом «Загальна хірургія» на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

В 2008 році пройшов спеціалізацію на базі Київської Національної академії післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика за фахом «Судинна хірургія».

Березень 2006 - лютий 2010 — науковий співробітник (старший науковий співробітник) відділу мікросудинної та пластичної хірургії Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України.

Лютий 2010 - березень 2014 — директор Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України; старший науковий співробітник відділу мікросудинної та пластичної хірургії Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України (за сумісництвом).

Березень 2014 – жовтень 2014  —  Перший заступник Міністра охорони здоров'я України.

Лютий 2015  —  Заступник директора НІХТ ім. О.О. Шалімова з лікувальної роботи.

Лікар вищої категорії.

Має 72 наукові праці та 10 патентів на винахід.