ЗМІНА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ)
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ

Пацієнти, які мають захворювання або визначені в переліку та потребують спеціалізованої допомоги за кошти держбюджету в рамках пілотного проекту направляються до ННЦХТ імені О.О. Шалімова лише у разі оформлення відповідного направлення. З метою запобігання непорозумінь при госпіталізації пацієнтів просимо контактувати з адміністрацією інституту або завідуючими підрозділів.

Планова госпіталізація в умовах пілотного проекту передбачає подання пацієнтом: паспорт громадянина України, або документ, що посвідчує особу та громадянство; направлення на госпіталізацію (консультацію); форми первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого». За наявності пацієнт також подає до Інституту медичну документацію, яка підтверджує результати медичних досліджень.