ЗМІНА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ)
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

Для отримання спеціалізованої допомоги за кошти держбюджету в рамках пілотного проекту (що передбачені видатками держбюджету) пацієнту необхідно отримати в закладах Міністерства охорони здоров’я України (районні, міські лікарні, наукові установи МОЗ НАМНУ, відомчі лікарні) направлення на госпіталізацію в Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України.

При наявності відповідного направлення пацієнт звертається в поліклініку Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.

Планова госпіталізація в умовах пілотного проекту передбачає подання пацієнтом: паспорт громадянина України, або документ, що посвідчує особу та громадянство; направлення на госпіталізацію (консультацію); форми первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого». За наявності пацієнт також подає до Інституту медичну документацію, яка підтверджує результати медичних досліджень.

Кабінет Міністрів України змінив механізм фінансування спеціалізованої медичної допомоги. 

Медична допомога надається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року №181 "Деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук"в редакції від 04 лютого 2023 року "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання спеціалізованої медичної допомоги населенню в окремих науково-дослідних установах Національної Академії медичних наук України".

Амбулаторні, консультативні, діагностичні та лабораторні послуги надаватимуться на платній основі за тарифами розрахованими та затвердженими відповідно до Постанови КМУ № 425 від 04.06.2017 р.

Перелік платних медичних послуг