Післятрансплантаційний супровід

Тим, хто переніс трансплантацію

Післятрансплантаційний супровід
Післятрансплантаційний моніторинг печінки

Обстеження реципієнта печінки протягом 1-го року після трансплантації

 

Обов’язкові дослідження

 

Перших 3 місяці двічі на місяць, наступні 6 місяці – 1 раз в місяць, наступні 3 місяці – 1 раз в 1,5 місяця:

 • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
 • Біохімічний аналіз крові (АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛФ, ЛДГ, креатинін, сечовина, загальний білірубін, прямий білірубін, загальний білок, альбумін, амілаза, калій, натрій)
 • Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, фібриноген, МНВ/INR)
 • Концентрація такролімусу в крові.

Перших 3 місяця – 1 раз/місяць, надалі 1 раз в 2 місяці:

 • Доплер портальної системи
 • УЗД органів черевної порожнини.

Через 1 рік:

 • КТ органів грудної порожнини, органів черевної порожнини та малого тазу (за показаннями раніше)
 • МРТ органів черевної порожнини + МРПХГ (за показаннями раніше).

За показаннями: загальний аналіз сечі, ехокардіографія, електрокардіографія, біопсія печінки, комп'ютерна томографія ОЧП та МТ з в/в контрастуванням, консультація кардіолога, інфекціоніста, гематолога, ЛОРа, ендокринолога.

 

Післятрансплантаційний моніторинг серця

Обстеження реципієнта серця протягом 1-го року після трансплантації

 

Обов’язкові дослідження

 

 • Загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові: АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина, К+, Na, Са, білок загальний, СРБ, ТТГ, Т4, ліпідограма,  сечова кислота, КФК (щомісяця)
 • BNP, Тропонін (один раз на 3 місяці, при підозрі на відторгнення - частіше)
 • Концентрація такролімусу (щомісяця, у випадку відторгнення, приєднання інфекції - за потребою)
 • Імунограма (один раз на 3 місяці, за показаннями - частіше)
 • ЕХО-КС серця (один раз на 2 місяця і частіше, за потреби)
 • ЕКГ (щомісяця)
 • Рентген органів грудної порожнини (1 раз на рік, за потреби-частіше)
 • КТ органів грудної порожнини, органів черевної порожнини, органів малого тазу із контрастуванням (один раз на 6 місяців або частіше)
 • Денситометрія (один раз на 6 місяців).

 

За показаннями:

 • Консультації трансплантолога (за наявності скарг)
 • Консультація кардіолога (за наявності скарг)
 • ПЛР до ЦМВ та EBV при підозрі на інфекцію
 • Загальний аналіз сечі (за показаннями)
 • Бактеріологічний посів сечі (за показаннями)
 • Бактеріологічний посів крові ( за показаннями)
 • Біопсія міокарда (за показаннями)
 • ФГДС (за потреби)
 • ФКС (за потреби)
 • Коронарографія із внутрішньосудинним ультразвуковим дослідженням (IVUS) – за потреби.

 

Післятрансплантаційний моніторинг нирки

Обстеження реципієнта нирки протягом 1-го року після трансплантації

 

Обов’язкові дослідження

 

Перших 3 місяці двічі на місяць, наступні 9 місяців – 1 раз на місяць:

 • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
 • Біохімічний аналіз крові (АЛТ, АСТ, загальний білірубін, глюкоза, креатинін, сечовина, К+, Na+, Са2+, Р, білок загальний, амілаза, сечова кислота, СРБ)
 • Концентрація такролімусу (циклоспорину) в крові
 • Загальний аналіз сечі
 • Бактеріологічний посів сечі
 • Консультації трансплантолога. 

Перших 3 місяця – 1 раз на місяць, надалі 1 раз в 2 місяці:

 • УЗ-доплер судин ниркового трансплантата
 • УЗД органів черевної порожнини
 • Мікроскопія сечового осаду
 • Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, фібриноген, МНВ/INR).

Одноразово на 3 місяці протягом року:

 • Цитомегаловірус методом ПЛР
 • Епштейн-Барр вірус методом ПЛР
 • Імунограма.

Один раз на 6 місяців: Рентгенографія органів грудної клітки.​ 

 

За показаннями: паратгормон, протокольна біопсія ниркового транпслантата з гістологічним дослідженням, вітамін Д, цистоскопія з видаленням стенту сечоводу, ехокардіографія, електрокардіографіябіопсія ниркикомп’ютерна томографія ОЧП та МТ з в/в контрастуваннямконсультація кардіологаінфекціоністагематологаЛОРаендокринолога.


Пацієнти після трансплантації повинні знаходитися під доглядом (супровід) відповідного фахівця. Цей супровід включає в себе огляд лікаря, клінічно-лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімія крові, тощо), а також визначення та корекцію імуносупресивної терапії.

Імуносупресивна терапія є одним із ключових факторів для успішної трансплантації та подальшого здоров’я пацієнта. Вона передбачає лікування спеціальними препаратами: Такролімус та Циклоспорин. Відповідні препарати пацієнти, які перенесли трансплантацію, отримають безоплатно за кошти Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

Дані про імуносупресивну терапію зберігаються в ЄДІСТ з метою прогнозованого їх постачання, а в подальшому для переходу в систему реімбурсації за програмою «Доступні ліки».

 

Циклоспорин — лікарський засіб, потужний імунодепресант, селективно діючий на Т-лімфоцити. Являє собой циклічний нерибосомний поліпептид, що складається з 11 амінокислот, продукується грибками виду Tolypocladium inflatum. Використовується для профілактики відторгнення трансплантата при трансплантації органів і тканин.
Дія циклоспорину на імунну систему була відкрита в лабораторії фармацевтичної фірми «Сандоз» в Базелі (Швейцарія) 31 січня 1972 року.

Такролімус (Tacrolimus) — імуносупресивний препарат, що відноситься до групи природніх макролідів. Продукується актиноміцетом Streptomyces tsukubaensis. Був відкритий у 1987 році в Японії групою вчених T. Goto, T. Kino і H. Hatanaka.
Такролімус по імуносупресивній дії є схожим на циклоспорин. Подібно останньому, він є агоністом імунофіліна. Такролімус є більш активним, ніж циклоспорин, та більш ефективним при менших дозах. Реакції відторгнення трансплантату на фоні імуносупресивної терапії, що включає такролімус, зустрічаються рідше, чим на фоні терапії, що включає циклоспорин, і протікає легше.

Окремим важливим аспектом для успішної імуносупресивної терапії є дозування препаратів. З одного боку препарати мають пригнітити відторгнення нового органу, з іншого - не збільшити загальний ризик для життя і здоров'я пацієнта.
В Центрі є всі умови для проведення післятрансплантаційного моніторингу у пацієнтів, які перенесли трансплантацію серця, печінки та нирок.