photo_2024-07-11_11-49-36.jpg
11 липня 2024

Лапароскопічна резекція печінки

Резекції печінки виконують пацієнтам із доброякісними та злоякісними утвореннями печінки та жовчних протоків.

Якщо є покази до резекції печінки, при можливості перевагу надають лапароскопічному доступу. Це значно зменшує травматичність операції та сприяє швидшому відновленню пацієнта. На даний час лапароскопічним доступом виконується більше 30% резекцій печінки, і цей показник зростає.

Наочним прикладом застосування даного хірургічного методу є наступний клінічний випадок. 

Наш пацієнт мав скарги на виражені закрепи та здуття, слабкість, схуднення на 20 кг. Про своє захворювання він дізнався у минулому році випадково – звернувся до сімейного лікаря через високий артеріальний тиск, а під час обстеження на УЗД ОЧП у нього було виявлено пухлинне утворення сигмоподібної кишки. Результати КТ підтвердили знахідку: Са проксимальної частини сигмоподібної кишки, утвір правої частки печінки - більш вірогідно – mts.

Розпочата неоад’ювантна хіміотерапія сприяла лише незначному зменшенню протяжності і товщини ураженої стінки кишки й зменшенню розмірів правої частки печінки. Тому для вирішення подальшої тактики лікування пацієнт звернувся в ННЦХТ імені О.О.Шалімова.

Враховуючи великий розмір метастазу та неможливість його видалення шляхом радіочастотної абляції (метод, який базується на введенні в новоутворення електродів, що викликають локальне підвищення температури до 60-110°С, в результаті чого відбувається некротизація пухлини, без ушкодження здорових тканин), мультидисциплінарним онкологічним консиліумом було прийнято рішення щодо видалення метастазу пухлини хірургічним шляхом та подальшою спеціалізованою терапією. 

Пацієнту виконали лапароскопічну резекцію метастатичного утворення у печінці із наступним видаленням пухлини-першоджерела у кишківнику. За допомогою інтраоперційного УЗД чітко встановлені межі й локалізація новоутворень та намічено безпечну площину резекції.

Після кількох днів перебування в стаціонарі пацієнт був виписаний на амбулаторне лікування та нагляд лікаря-онколога. 

Запис на консультацію хірурга відділу трансплантації печінки 093-700-55-73