Прискорене відновлення.jpg
10 січня 2022

Програма прискореного відновлення

Ми розвиваємося та прагнемо до забезпечення максимального скорочення термінів післяопераційного відновлення.


Тому в відділі хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору впроваджено програму прискореного відновлення (Enhanced Recovery After Surgery - ERAS).
Це мультимодальна стратегія, що розроблена на базі доказової медицини та спрямована на зменшення хірургічного стресу, частоти післяопераційних ускладнень й прискорення післяопераційного одужання, повернення пацієнта до нормальної діяльності та повсякденного життя. Багато з положень програми кардинально змінюють традиційний підхід до лікування. 

Переваги програми доведені при багатьох хірургічних втручаннях на верхніх відділах шлунково-кишкового тракту та колоректальній хірургії. Спеціалісти відділу продовжують вивчати можливості імплементації програми прискореного відновлення при виконанні операцій на підшлунковій залозі, а саме найбільш складній з них - панкреатодуоденоектомії. Остання є основною хірургічною процедурою, яку виконують для видалення пухлин голівки підшлункової залози, дистального відділу загальної жовчної протоки, дванадцятипалої кишки або Фатерова соска. 

Програма прискореного відновлення - це стандартизований протокол догляду за пацієнтом перед операцією, під час неї та в післяопераційному періоді, який передбачає:
- інформування пацієнта та його участь в лікувальному процесі; 
- відмову від застарілих способів підготовки до операції (голодування, очистка кишківника);
- уніфіковану програму анестезії;
- ранню активізацію та перехід на звичайне харчування;
- оптимальне мультимодальне знеболення для зниження стресу. 

В її основі - науково доведені та підтверджені практикою методи. 

Виконання програми ERAS базується на роботі мультидисциплінарної команди і вимагає скоординованих дій хірургічної та анестезіологічної бригад, середнього медичного персоналу, а також самого пацієнта на всіх етапах периопераційної допомоги - від передопераційної консультації до повернення пацієнта до нормальної життєдіяльності.
Вже на сьогоднішній день доведено, що застосування програми ERAS дозволяє зменшити частоту післяопераційних ускладнень, скоротити тривалість перебування в стаціонарі та зменшити витрати на лікування пацієнтів. При цьому метою програми є забезпечення якості периопераційної допомоги, а не тільки зменшення тривалості перебування в стаціонарі.

До відома: Програма Міжнародного Товариства ERAS щодо панкреатодуоденоектомії була вперше представлена у 2012 році й оновлена у 2019 році. Вона включає 27 основних пунктів, розроблених на основі доказової медицини. 

Ординаторська відділення поєднаної патології та захворювань зачеревного простору 
(044) 408-75-45