photo_2023-07-28_11-27-03.jpg
31 липня 2023
Інфіковані протези

Наш пацієнт довгі роки страждав на облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок. Нічні болі, зменшення дистанції безбольової ходи змусили звернутися за медичною допомогою. Операція здухвинно-стегнове аллошунтування пройшла без особливостей, але через деякий час аллошунт (штучна судина) затромбувався та навколо шунта розвинувся інфекційний процес.

Ускладення, що виникло, зумовило необхідність проведення повторного втручання – видалення інфікованого шунта та формування підключично-стегнового шунта (що фактично забезпечило кровопостачання нижньої кінцівки з басейну підключичної артерії).

На жаль, через 2 місяці у сформованому шунті утворилися тромботичні маси, через що припинилося кровопостачання кінцівки та виникла гостра ішемія. Повторна операція, що передбачала аортостегнове біфуркаційне алошунтування, і нарешті виписка пацієнта зі стаціонару. 

Але через півроку розвинулось грізне укладення - інфікування шунта з формуванням абсцесу малого тазу та його перфорацією в сигмовидну кишку, при цьому внаслідок тромбозу та порушення кровопостачання розвинулась критична ішемія правої нижньої кінцівки.

Саме з таким анамнезом хвороби пацієнт звернувся до фахівців відділу хірургії магістральних судин нашого Інституту. Лікування таких пацієнтів є важкою проблемою, яка потребує нестандартних підходів, хірургічної майстерності та мультидисциплінарності.

Перенесені страждання та атеросклеротичний процес самим негативним чином вплинули на стан судин, що кровопостачають серцевий м’яз, тому першим етапом хворому виконали стентування коронарних судин, а далі моніторинг стану пацієнта кардіологом. Лише після стабілізації роботи сердцево-судинної системи було проведено другий етап лікування.

Інфікований шунт видалили, оскільки використання штучних судин в таких випадках не допускається,  з власних вен пацієнта (поверхневої стегнової вени та великих підшкірних вен) було сформовано біфуркаційний аорто-стегновий аутошунта, відповідно, забезпечено кровопостачання нижніх кінцівок.

Одночасно бригадою фахівців відділу торако-абдомінальної хірургії було виконано відновну колопластику (відновлено цілісність та прохідність товстої кишки, для налагодження фізіологічного процесу випорожнення).

Через декілька тижнів після циклу оперативних втручань пацієнта було виписано на амбулаторне лікування.  Сьогодні він вже повернувся до звичайного ритму життя. Періодично відвідує своїх лікарів та отримує поради щодо корекції свого лікування.

Клінічний приклад, який ми навели, є наочною ілюстрацією можливостей фахівців нашого Інституту. Важкі та надскладні клінічні випадки є прерогативою високоспеціалізованих медичних закладів, де пацієнт може отримати повний цикл різноманітної медичної допомоги, що є перш за все запорукою її ефективності, якості і безпечності. 

Медична допомога надається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року №181 "Деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах НАМН", в редакції від 04 лютого 2023 року "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання спеціалізованої медичної допомоги населенню в окремих науково-дослідних установах Національної Академії медичних наук України".