Навчання в аспірантурі
Локальні нормативно-правові документи, що забезпечують навчання в аспірантурі та докторантурі ДУ НІХТ ім. О.О.Шалімова НАМН України

1. Статут ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова
2. План стратегічного розвитку на період до 2025_01.11.2019
3. Концепція розвитку освітньої програми_01.11.2019 р.
4. Положення про організацію освітнього процесу_24.01.2020 р.
5. Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності_31.05.2019 р.
6. Положення про моніторинг якості освіти_24.01.2020 р.
7. Довідка про матеріально-технічне забезпення
8. Інструкція з організації внутрішнього контролю

8.1. Наказ про проведення внутрішнього контролю в ДУ НІХТ ім. О.О.Шалімова
9. Правила внутрішнього трудового розпорядку в ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова
10. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових співробітників ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова

10.1. Наказ №115 від 15.06.2015 про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових співробітників ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова
11. Положення про кадрову політику 26.10.18 р.
12. Положення про формування, затвердження та оновлення освітньої-наукової програми_16.10.2019 р.
13. Етичний кодекс лікарів, медичних працівників, науковців та осіб, які навчаються_08.07.2019 р.
14. Положення про встановлення форм матеріального заохочення співробітників_31.05.2019 р.
15. Кодекс академічної доброчесності_08.07.2019 р.
16. Положення про Вчену раду ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова від 02.03.2018 р.

16.1. Наказ №32 від 02.03.2018 положення про Вчену раду
16.2. Наказ про формування складу Вченої ради від 14.06.2021 №93
17. Положення про комітет з біоетики і деонтології та комісії з питань етики в ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова
18. Положення про Раду молодих вчених ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова
19. Положення про відділ торако-абдомінальної хірургії ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова
20. Положення про гаранта освітньої програми 19.03.21 р.
21. Наказ Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова №24 від 26.02.2021 р.
22. Положення про порядок первинної документації наукових медико-біологічних досліджень_31.05.2019 р.
23. Порядок перевірки текстових документів на наявність академічного плагіату_16.10.2019 р.
24. Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату_22.03.2019 р.
25. Положення про аспірантуру_16.10.2019 р.
26. Положення про відділ науково-організаційної роботи та інформації_19.01.2018 р.
27. Положення про репозитарій_22.03.2019 р.
28. Положення про відділ патентно-ліцензійної роботи_16.01.2019 р.
29. Положення про відділ науково-організаційної роботи та інформації_19.01.2018 р.
30. Договір про співпрацю з підготовки докторів філософії в НМАПО імені П.Л.Шупика (№5 від 16.12.2016 р.)
30.1. Договір №205 від 15.12.2022 про надання оствітніх послуг НУОЗ України імені П.Л.Шупика
30.2. Договір №206 від 15.12.2022 про надання оствітніх послуг (іноземна мова) НУОЗ України імені П.Л.Шупика
31. Договір про наукове співробітництво з НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України
32. Договір про наукове співробітництво мід ВНМУ імені М.І.Пирогова
33. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій 26.10.18 р.
34. Положення про запобігання та протидію сексуальним домаганням, боротьба з дискримінацією_10.02.2021 р.
34.1. Наказ № 13 про Комісію з питань сексуальних домагань та дискримінації_10.02.2021 р.
35. Положення про стейкхолдерів 19.03.21 р.
36. Положення про порядок визнання результатів навчання у неформальній освіті здобувачів_31.05.2019 р.
37. Положення безперервного професійного розвитку на ознаки акад.доброчесності та доказ.медицини Д1 01.11.2021 р.
38. Положення про групу по роботі з іноземцями та особами без громадянства_03.08.2018 р.
39. Положення про запобігання конфлікту інтересів та недопущення залучення і використання коштів Ф(Ю) осіб Д2_01.11.2021
40. Положення про методологію оцінювання набутих знань. компетентностей та практ. навичок працівників Д3_01.11.2021 р.
41. Положення про формування рейтингу наукових співробітників 07.02.2020 р.
42. Положення про порядок формування ІОТ ДФ 07.02.2020 р.
43. Положення про порядок затвердження ІПНР для здобувача13.07.2018 р.
44. Порядок проведення експертизи ДФ 07.02.2020 р.
45. Порядок проведення експертизи ДН №106_1-н
46. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу_16.10.2019 р.
47. Положення про видачу академдов 22.01.2021 р.
48. Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань ДФ
49. Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку ЄЗ_06.05.2022 р.
50. Положення про педагогічну практику аспірантів та здобувачів вищої освіти ДФ

51. Порядок підготовки здобувачів ступення доктора філософії в ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова
52. Правила прийому до аспірантури ДУ НІХТ ім. О.О.Шалімова 2019
52.1. Протокол ВР №8 від 08.07.2019 р.
52.2. Наказ №92 від 09.07.2019 р.
53. Правила прийому до аспірантури ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова 2020
53.1. Протокол ВР №2 від 07.02.2020 р.
53.2. Наказ №40 від 10.02.2020 р.
54. Правила прийому до аспірантури ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова 2021
54.1. Протокол ВР №5 від 19.03.2021 р.
54.2. Наказ №39 від 22.03.2021 р.
54.3. Наказ № 96 від 16.06.2021 р. на уповноважену особу з питань запобіганя та виявлення корупції
55. Правила прийому до аспірантури в ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова 2022
55.1. Протокол ВР №3 від 24.06.2022 р.
55.2. Наказ №124а від 25.06.2022 р.
56. Правила прийому до аспірантури в 2023 році
56.1. Протокол ВР № 2 від 10.03.2023 р
56.2. Наказ №73 від 16.03.2023 р.
57. Наказ №181 про оголошення конкурсу до аспірантури в 2023 році
58.
 
Наказ №182 про створення Приймальної комісії для вступу в аспірантуру в 2023 році
59. Перелік документів для вступників 2023
60. Вимоги до наукової доповіді (реферату)
61. Анкета для вступників до аспірантури
62. Вимоги до мотиваційного листа
63. Зразок заяви для вступу в аспірантуру
64. Наказ №257 від 15.09.2023 р. про створення Предметної комісії
65. Рейтинговий список вступників до аспірантури 2023

 

Інформація про наявність медичних препаратів

що були придбані за кошти державного бюджету України

 список препаратів

ЗМІНА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ННЦХТ ім. О.О. Шалімова НАМН України долучився до реалізації проекту КМУ щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомогибільше інформації

Про центр Сервіси ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ ФАХІВЦІВ НОВИНИ Контакти Медтранспорт
Ми сьогодні Наша історія Адміністрація центру Наші фахівці Благодійність Наші партнери Вакансії 3D тур по операційним центру Правова інформація Сертифікати та ліцензії Публічні закупівлі Наглядова рада Вакансії Для страхових компаній Стаціонар Консультативна поліклініка Приймальне відділення Для учасників бойових дій Здати кров - врятувати життя For patients from abroad Зворотній зв'язок Подяка пацієнтам ОСВІТА Післядипломна освіта Навчання в аспірантурі Медична рада Конференції та з’їзди Клінічні випадки Міжнародний класифікатор хвороб МКХ 10 Новий механізм фінансового забезпечення Інституційний репозитарій Асоціація хірургів України Журнал "Клінічна хірургія" Новини Публікації про центр Контактна інформація Як доїхати
logo