Спеціалізована вчена рада
Спеціалізована вчена рада

Наказ №515 (від 16.05.2016) міністерства науки та освіти України "ПРО СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАННОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.561.01 в ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України".

Спеціалізована Вчена рада Д 26.561.01 має право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями:

      14.01.03 – хірургія;

      14.01.08 – трансплантологія та штучні органи.

________________________________

Голова Спеціалізованої Вченої ради Д 26.561.01 - д.м.н., професор, завідувач відділу торако-абдомінальної хірургії, директор ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.03  

УСЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Заступник голови Спеціалізованої Вченої ради Д 26.561.01 - д.м.н.,  завідувач відділу променевої та функціональної діагностики, перший заступник директора з науково-організаційної роботи ДУ "Національний інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.08 

КОСТИЛЄВ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Вчений секретар Спеціалізованої Вченої ради Д 26.561.01 - д.м.н., головний науковий співробітник відділу торако-абдомінальної хірургії ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.03

ТИВОНЧУК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

Телефон: 050 504 71 27

email: o.tyvonchuk@gmail.com

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ ІНСТИТУТУ Д 26.561.01.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТУ