Загальні клінічні підрозділи
Коваленко-84-22 - 1000х1000.jpg
Коваленко Андрій Євгенович
Посада: Хірург-ендокринолог
Місце навчання: Новосибірський державний медичний інститут
Стаж: 40 років
E-mail: ae@kovalenko.co.ua

Член-кореспондент Національної Академії Медичних Наук України, професор, доктор медичних наук

Професор кафедри хірургії та трансплантології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. 

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «хірургія», «онкохірургія», «дитяча хірургія».

Досвід роботи

1984 – 1989 Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, лікар-хірург відділення невідкладної хірургії

1989 – 1992 Науковий співробітник лабораторії клінічної лімфології Інституту лімфології СВ АМН

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Анатомія людини, хірургія» з проблеми керованої лімфатичної корекції в гнійно-септичній хірургії.

1992-2022 ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН України» м. Київ

З 1992 року науковий співробітник,

з 1993 року - старший науковий співробітник,

з 2001 року - провідний науковий співробітник та завідувач відділенням хірургії ендокринних залоз,

з 2013 року завідувач відділом хірургії ендокринних залоз

З 2022 року - професор кафедри хірургії та трансплантології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Наукові звання та досягнення

2003 - присвоєно звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «ендокринологія»

2004 - захистив докторську дисертацію на тему «Особливості клініки та хірургічного лікування хворих на рак щитоподібної залози після аварії на Чорнобильській АЕС» зі спеціальності «ендокринологія»

2012 - присвоєно вчене звання професора зі спеціальності «ендокринологія»
2021 - обрано членом-кореспондентом НАМН України зі спеціальності «ендокринна хірургія»

Членство у асоціаціях

Асоціація ендокринологів України

Асоціація хірургів України

ГО «Асоціація онкологів – голова та шия»

Європейська асоціація ендокринних хірургів

Член редакційних колегій 2 фахових наукових журналів

Нагороди

Лауреат премії Кабінету Міністрів України за розроблення та впровадження інноваційних технологій (розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. No 1523-р)