Наукові відділи та клінічні відділення
Наукові відділи та клінічні відділенняВідділ анестезіології та інтенсивної терапіїВідділ торако-абдомінальної хірургіїВідділ трансплантації ниркиВідділ трансплантації та хірургії серцяВідділ хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних протокВідділ трансплантації та хірургії печінкиВідділ мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургіїВідділ хірургії магістральних судинВідділ хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного просторуВідділ ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіологіїВідділ променевої та функціональної діагностикиВідділення ендоскопіїВідділення онкологіїВідділення променевої терапіїВідділення ультразвукової і функціональної діагностикиВідділ лабораторної діагностикиВідділ патологічної анатомії та цитологіїВідділ науково-організаційної роботи та інформаціїВідділ експериментальної хірургіїВідділ нефрології та діалізуЗагальні клінічні підрозділи

Відділення променевої терапії

Опис відділу Співробітники відділу
safronova.webp
Завідувач відділення променевої терапії

Сафронова
Олена Валеріївна

ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» є головною науковою та лікувально-діагностичною установою в Україні в галузі хірургії органів грудної та черевної порожнини, судинної, мініінвазивної хірургії та трансплантації органів. В останні роки в центрі розвивався онкологічний напрямок, який полягав в проведенні інноваційних оперативних втручань та призначенні сучасної лікарської терапії у відділенні онкології. Однак, для створення замкнутого повного циклу надання онкологічної допомоги в установі необхідно було запровадження радіотерапевтичного лікування. 

Відділення променевої терапії було відкрито в 2023 році після закупівлі двох надсучасних медичних лінійних прискорювачів Elekta Versa HD. На сьогоднішній день у відділенні впроваджені передові стандарти променевого лікування, що спираються на міжнародні клінічні протоколи з урахуванням останніх рекомендацій світових професійних медичних асоціацій, заснованих на принципах доказової медицини.

Всі рішення щодо вибору методу лікування приймаються на мультидисциплінарному онкологічному консиліумі командою лікарів вищої кваліфікаційної категорії різних спеціалізацій з науковими ступенями – променевих терапевтів, клінічних онкологів,  радіологів, профільних хірургів та патоморфологів. Це надає можливість запровадити персоналізований підхід до кожного пацієнта.

Променева терапія застосовується у 60% онкологічних пацієнтів у вигляді радикального, комбінованого та комплексного лікування. Також радіотерапія використовується при деяких неонкологічних захворюваннях.

Основною задачею сучасної онкології є не тільки досягнення протипухлинного ефекту, але й забезпечення адекватної якості життя пацієнта після проведення лікування. Для повного знищення багатьох пухлин потрібна велика сумарна осередкова доза, підвести її без шкоди для організму  можна лише при використанні сучасного обладнання.
Наш лінійний прискорювач створює можливість точного підведення необхідної лікувальної дози на пухлинне вогнище при максимальному щадінні оточуючих здорових структур практично без побічних явищ.

У відділенні променевої терапії інноваційні лінійні прискорювачі Elekta Versa HD обладнані новітнім багатопелюстковим коліматором, який забезпечує точність підведення лікувальної дози з мінімальними витратами часу на лікування. Дане обладнання скорочує сеанс опромінення до 10 хвилини порівняно із обладнанням інших закладів (20-30 хвилин).

У відділенні проводиться високотехнологічна дистанційна променева терапія при використанні методик 3D-конформної променевої терапії, променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози (IMRT), об’ємно-модульованою променевої терапії (VMAT), розвивається напрямок стереотаксичної радіохірургії та абляційної променевої терапії (SRS, SBRT).

У відділені працюють високваліфіковані фахівці, які мають великий досвід (більше десяти років) роботи, участі в міжнародних конференціях у якості доповідачів, пройшли стажування в провідних клініках Європейського Союзу та Америки.

Для планування променевої терапії використовується комп’ютерний томограф Toshiba Aquilion One та найсучасніша система дозиметрчиного планування MONACO, що надає можливості скорочення термінів створення плану та підвищує його якість. Кожен сеанс лікування проводиться під контролем зображення з щоденною перевіркою положення пацієнта (методика IGRT).

Дане обладнання дозволяє проводити променеву терапію при локалізації пухлин:

  • голови та голови/шиї (злоякісні захворювання ЦНС, в тому числі лікування метастазів в головний мозок, рак носової порожнини, ротової порожнини, гортані);
  • грудної порожнини (рак молочної залози, легень, пухлини середостіння);
  • черевної порожнин (рак шлунково-кишкового тракту);
  • малого таза (гінекологічні раки, рак передміхурової залози, сечового міхура);
  • лімфопроліферативні захворювання (лімфоми);
  • м’яких тканин, кісток (саркоми, в тому числі лікування метастазів в кістки).

Для забезпечення точності позиціонування пацієнтів при лікуванні на лінійних прискорювачах використовується фіксуюче обладнання: пристрої для позиціонування пацієнта різної конфігурації, вакуумні матраци, маски для фіксації голови, голови-шиї.

Сучасні методики вимагають широкого спектру дозиметричних перевірок. Бо якість лікування у променевій терапії надзвичайно залежить від  того, як налаштований лінійний прискорювач.

В рамках процедур контролю якості обладнання на лінійних прискорювачах проводяться періодичні перевірки механічних параметрів та дозиметричних характеристик, перевірки параметрів систем візуалізації та багатопелюсткових коліматорів. Періодичні перевірки включають в себе щоденні, щотижневі, щомісячні виміри. Один раз в квартал проводиться калібрування лінійних прискорювачів. Один раз на рік проводиться перевірка всіх дозиметричних характеристик – виміри відсоткової поглиненої дози, профілі пучків на різних глибинах, фактори виходу.

У відділенні регулярно контролюється та за необхідності калібрується еталонна абсолютна доза згідно сучасних міжнародних протоколів.